Facturatie

Facturatie

Factureren is een administratief zware taak. Het kost vaak veel tijd en dus ook geld. Met MyDigi factureer je binnen een aantal klikken naar de juiste gegevens. Je kan je taken en de daarmee gepresteerde uren rechtstreeks factureren. Het is zelfs mogelijk om facturen te herhalen in door jou ingestelde frequenties. Facturen kunnen ook automatisch verstuurd worden na het aflopen van een taak of project. Vervallen facturen filter je er ook snel uit.