Opleidingen op de werkvloer, tijdens werktijd.

Bij grote internationale bedrijven zoals McDonalds en Volvo is het al langer populair, maar nu begint het ook bij ons door te sijpelen; opleidingen op de werkvloer. We hebben het hier niet over workshops of certificaten, maar volwaardige diploma’s halen tijdens de werkuren.

‘Employability’

De hoofdreden voor veel bedrijven is natuurlijk de concurrentie op de arbeidsmarkt. Als je mensen wil aantrekken, is extra opleidingen tijdens de werkuren geven een hele leuke bonus. Werknemers krijgen niet het gevoel dat ze aan het stilvallen zijn en blijven beter gemotiveerd.

De keerzijde van de medaille is dat je werknemers met hun extra diploma’s meer ‘employable’ worden en dus ook aantrekkelijker worden voor andere werkgevers.
Daartegenover staat dan weer dat je daardoor een beter publiek imago krijgt.

Sociale verantwoordelijkheid

Marc De Vos, directeur bij de denktank Itinera, vindt dit een goede zaak. “Dat er gewerkt wordt aan competentie-ontwikkeling tijdens de loopbaan, is zonder meer positief, want op dat vlak heeft België nog een grote inhaalbeweging te maken. En als die competenties kunnen worden bekroond met een diploma, waarom niet?”

De Vos meent dat bedrijven hun sociale verantwoordelijkheid moeten opnemen door mensen die in het reguliere onderwijs uit de boot zijn gevallen, de kans geven dat in te halen. “Denk maar aan bepaalde groepen zoals allochtonen, die het niet goed doen op de schoolbanken. Uiteraard moet het onderwijs dat probleem proberen op te lossen, maar ondertussen zit een groot deel van die groep al op de arbeidsmarkt.”

We moeten ons volgens De Vos niet té veel gaan focussen op diploma’s “Het doel op zich moet niet het diploma zijn, wel het verwerven van goeie competenties. Bij werving en selectie wordt bij ons al buitensporig veel belang gehecht aan diploma’s. De Vlaamse overheid heeft vorige week een stap in de goede richting gezet, maar er is nog een lange weg te gaan want het ‘diploma-denken’ zit diepgeworteld in onze cultuur.”

“Het betreft tenslotte een gedeelde verantwoordelijkheid van de hele maatschappij. Te veel werkgevers zijn bang om te investeren in werknemers omdat het risico bestaat dat een ander met de opbrengst van hun investering gaat lopen. Als we competentie-ontwikkeling daarentegen als een gedeelde verantwoordelijkheid van álle werkgevers gaan zien, dan zal uiteindelijk de hele samenleving daar de vruchten van plukken.”

En uw bedrijf?

Hoe staat het met de opleidingen in uw bedrijf? Met welke opleidingsinstituten werkt u samen?
Laat het ons zeker weten en misschien leren we ook nog wel van elkaar!