Wat moet je verplicht op je website plaatsen?

Meer dan de helft van de ondernemingen blijkt niet de vereiste informatie op z’n website, webshop en facebook-pagina te vermelden. Dat bleek uit controles die de economische inspectie in 2016 en 2017 uitvoerde. De inspectie baseert zich onder meer op artikel 78 Wetboek Vennootschappen, de Privacywet en de bepalingen in het nieuwe Wetboek Economisch Recht. Maar wat houden deze regels precies in? Wij leggen het je uit.

Tegenwoordig is het niet meer zo moeilijk om een eigen website op poten te zetten. Platformen zoals WordPress en Joomla maken het mogelijk om, met relatief weinig kennis, je eigen website te bouwen. Als kleine ondernemer is dit ideaal omdat je niet altijd het budget hebt om een professionele webdeveloper in te schakelen. Wat deze programma’s natuurlijk niet doen, is zeggen welke informatie je wettelijk op je pagina moet plaatsen.

Ondernemers met een gewone website hebben minder plichten dan iemand die ook nog een webshop heeft. De richtlijnen voor een webshop zijn namelijk veel uitgebreider. Om het overzichtelijk te houden behandelen we vandaag enkel de basisregels voor je website en facebook-pagina.

De basisgegevens

Elke ondernemer is verplicht om zijn of haar handelsnaam, officieel adres, ondernemingsnummer, contactgegevens en bankrekeningnummer te vermelden. Wanneer je in een vennootschap zit zijn er nog enkele bijkomende verplichte vermeldingen. Zo moet je daar de rechtsvorm van je vennootschap, je maatschappelijke zetel en je RPR-locatie aan toevoegen.

Opgelet! Heb jij als ondernemer een specifieke vergunningsplicht of voer je een gereglementeerd beroep uit? Dan heb je nog enkele aanvullende verplichtingen! Mensen met een verplichte vergunning moeten ook het adres van hun ondernemingsloket vermelden. Mensen met een gereglementeerd beroep zijn verplicht om hun beroepstitel, het land van afgifte en de naam van de handelsvereniging of beroepsorganisatie waarbij ze zijn ingeschreven te vermelden.

Facebook

Tegenwoordig is de Facebook-pagina ook niet meer weg te denken uit het bedrijfsleven. Elk bedrijf, groot of klein wil zich profileren op dit kanaal maar weet meestal niet dat al deze gegevens ook hier verplicht zijn. Verlies dit dus zeker niet uit het oog.

Cookies

Bijna elke website werkt met cookies maar wat doen die eigenlijk? Je hebt de meer onschuldige cookies die het surfgemak voor de bezoekers verbeteren. Dit zijn cookies die kunnen zien in welke taal ze de website aan jou moeten weergeven en in welk formaat, afhankelijk van het soort apparaat waarmee je de site bezoekt.
Daarnaast bestaan er ook nog tracking cookies. Als jouw website deze gebruikt dan moet je dit aan de bezoeker laten weten met behulp van een opvallende banner én moet de bezoeker zich hiermee akkoord verklaren door dit bijvoorbeeld aan te vinken. Zo voldoe je aan de opt-in vereisten.

Bekijk hier een modelvoorbeeld van een cookieverklaring. Deze mag u kopiëren en hergebruiken.

Let op! Vanaf mei 2018 gaat de nieuwe GDPR-wetgeving van kracht. Vanaf dan mag dit vakje niet op voorhand aangevinkt zijn. Een bezoeker moet er dus zélf voor kiezen om de opt-in aan te duiden, maar moet ook de kans krijgen tot een opt-out, anders is dit niet GDPR-conform.

Privacyverklaring

Registreert je website persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld IP-adressen, dan ben je verplicht een privacy-policy te voorzien. Als je Google Analytics gebruikt kan je zeker zijn dat je website IP-adressen verzamelt, maar tegenwoordig kan je er van uitgaan dat bijna elke website je persoonsgegevens opslaat.

Lees deze modelclausule eens door. Je kan deze gewoon kopiëren en op je website zetten. Wel even de firmanaam veranderen natuurlijk ?

Sancties

Op de website van Unizo lezen we dat de boetes kunnen oplopen van €156 tot €60.000. Dat zijn bedragen die je liever wil vermijden. Meer nog, je kan als zaakvoerder zelfs hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld. Dus: better safe than sorry ?

Waar plaats ik dit?

De verplichte informatie kan je bijvoorbeeld in je voettekst plaatsen zoals wij deden. Je cookie-en privacyverklaring is hiervoor natuurlijk te uitgebreid. In je voettekst of footer kan je een link plaatsen naar een aparte pagina met deze informatie op.

Bekijk hieronder de verkorte checklist van de FOD Economie.

Bron: FOD Economie

Bron: FOD Economie